Mainosta YrityswikissäNimi:
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 

Päätoimiala:
Ympäristötutkimus 

Kotipaikka:
Nurmijärvi 

Y-tunnus:
1547344-1 

Henkilöstön määrä:
3-5 

Www:
http://www.yrjola.fi 

Sähköposti:
  

Matkapuhelin:
040-7191908 

Yritysmuoto:
Osakeyhtiö 

Muut toimialat:
Ympäristöviestintä
Ympäristöalan koulutus ja opetus
Luontoselvitykset 

Käyntiosoite:
Järvihaantie 4 

Paikkakunta:
Nurmijärvi 

Postiosoite:
Järvihaantie 4 

Postinumero:
01800 

Postitoimipaikka:
Klaukkala 

Kaupparekisteri pvm:
18.08.1999 

Vastuuhenkilö:
Rauno Yrjölä 

Vastuuhenkilön asema:
Toimitusjohtaja 

Kieli:
Suomi Hyödynnä ilmaiset nettihakemistot

Yrityswiki mediassaKerro kaverille
Näytä ohjeetLinkki tähän
Yrityswiki Facebookissa
Bookmark and Share

Hae Yrityswikistä:

Ympäristötutkimus Yrjölä Oy
Ympäristötutkimus Yrjölä on vuonna 1999 perustettu ympäristötutkimukseen ja -viestintään erikoistunut yritys. Meiltä saat palvelut niin näytteenottoon kuin aineiston raportointiinkin, siihen muotoon kuin haluat: kirjaksi, esitteeksi, verkkoon tai näyttelyyn.

Ympäristö- ja maisemaselvitykset
Ympäristöselvityksissä pääpaino on luontoinventoinneissa: mitä lajeja alueilla esiintyy, mikä on lajiston monimuotoisuus, minkälaista hoitoa ja suojelua alue vaatii lajiston perusteella jne. Lajistosta selvitetään mm. kasvit, linnut, liito-orava, lepakot, sudenkorennot jne.
Maisemaselvityksessä selvitetään mm. maiseman pääpiirteet, arvokkaat maisema-alueet, maiseman alueellinen merkitys sekä selvitetään alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Liito-oravaselvitykset
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin ja sitä koskee lajisuojelun eriyissäännökset. Säädökset on pantu täytäntöön luonnonsuojelulain 49§:ssä, jonka mukaan liitteen IVa yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on kielletty. Liito-oravien esiintyminen on selvitettävä hankkeissa, jotka ulottuvat liito-oraville tyypillisille varttuneille kuusi-haapametsiköihin tai saattavat vaikuttaa niihin. Paras liito-oravan inventointikausi alkaa keväällä heti lumien sulettua ja päättyy toukokuun loppuun.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat
Teemme käyttö- ja hoitosuunnitelmia esimerkiksi Natura-alueille, luonnonsuojelualueille tai kalavesille.

Kala- ja riistatutkimukset
Kala- ja riistatutkimuksissa osaamisen pääpaino on aineistojen käsittelyssä ja lajistoinventoinneissa sekä esimerkiksi lintuvesien ja riistamaiden kunnostussuosituksissa.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tehdään nk. YVA-selvitys, joka on lain mukaan tehtävä merkittävästi ympäristöä muuttavissa hankkeissa. Tarkemmin rajaus on määritelty laissa Ympäristövaikutusten arvioinnista. Arvioinnissa käytetään luontoinventoinneissa samoja menetelmiä kuin edellä on mainittu.

Natura-arvioinnit
Natura-arviointi tulee tehdä kun tarveharkinnassa on todettu, että hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on valittu Natura 2000-verkostoon. Natura-arvioinnissa käytetään mm. Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman ympäristöoppaan ohjeita (Söderman, Tarja 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa)
Ilmianna väärinkäytös

Yritys lisätty 07.10.2009 12:03
Viimeksi päivitetty 01.01.2013 18:37

Laadukkaat nettisivut tarjoaa FirSoft.

Sivulla käyntejä: 7 124